AminetAminet
Search:
84535 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

text/edit/ATP-OS39patch.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosgeneric
No screenshot available
Short:AmiTekst Pro OS 3.9 patch (PL)
Author:gucio-ksk at wp.pl (Roman Grygier)
Uploader:szymoon konto pl (Szymon Tomzik)
Type:text/edit
Architecture:m68k-amigaos
Date:2002-12-21
Download:http://aminet.net/text/edit/ATP-OS39patch.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/text/edit/ATP-OS39patch.readme
Downloads:5461

Korzystajac z edytora tekstu AmiTekst Pro pod OS 3.9 mozemy zetknac sie
z malym, ale dosyc denerwujacym problemem. Mianowicie program ten przy starcie
moze nie otwierac czcionki innej niz systemowa. ATP-OS39patch rozwiazuje ten
problem.

                   -

Czytaj AMP, czyli Amigowski Magazyn Pilkarski!
numery 0 i 1: Aminet - katalog demo/mag
kontakt z redakcja - a_m_p at poczta.fm


Contents of text/edit/ATP-OS39patch.lha
PERMISSION UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP   NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
[generic]         314   728 43.1% -lh5- a154 Dec 10 2002 AmiTekstPro-Start
[generic]         353   550 64.2% -lh5- da1a Dec 19 2002 ATP-OS39patch.readme
[generic]         1364  2615 52.2% -lh5- b065 Dec 19 2002 CzytajMnie.txt
[generic]         4044  5976 67.7% -lh5- d242 Dec 10 2002 YAM/AmiStart
[generic]         381   877 43.4% -lh5- 3277 Dec 10 2002 YAM/AmiStart.rexx
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
 Total     5 files  6456  10746 60.1%      Dec 21 2002

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>