AminetAminet
Search:
84519 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

util/conv/7toISO.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosgeneric
No screenshot available
Short:Conv. 7bit NO char to ISO char CED/THOR
Author:Kenneth C. Nilsen (kenneth at norconnect.no)
Uploader:Kenneth C Nilsen (kenneth norconnect no)
Type:util/conv
Architecture:m68k-amigaos
Date:1996-02-27
Download:http://aminet.net/util/conv/7toISO.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/util/conv/7toISO.readme
Downloads:5686

Copyright © 1996 by Kenneth C. Nilsen. E-Mailware.


Short English description:
--------------------------

This program will convert Norwegian 7-bit chars (or the strange translation
of it) back to normal readable chars.

Eg. =E6 becomes æ
   =D8 becomes Ø

and so on. Only for Norwegian conditions. Arexx scripts for CED and Thor
follows the archive.Norsk forklaring
----------------


Dette programmet vil konventere tegnsammensetninger som opprinnelig var æ, ø
og å (store og små) tilbake til det de skal være. Dette er et typisk fenomen
på no.* news gruppene hvor enkelte bruker 7-bit tegn, eller hvor server
maskinen kun tillater 7-bit tegn.

Programmet kan kjøres manuelt med argumenter fra CLI. Jeg har laget to ARexx
skript som gjør at du kan kjøre 7toISO fra Thor og CygnusEd. Modifiser gjerne
skriptene slik at de passer ditt bruk. I såfall hadde det vært hyggelig om du
mail'et dem til meg så kan jeg legge dem ved i neste arkiv.


BRUK:

7toISO [-m|-M] <infile> <outfile>

-m = Mac option
-M = Mac option + PC


AREXX
-----

CygnusEd - Installer skriptet i menyen. Trykk funksjons tasten og teksten som
	  er aktiv vil bli konventert. Det nye filnavnet blir <fil>.iso (med
	  .iso bak altså) og blir hentet inn automatisk. Orginal filen blir
	  lagret før dette skjer.

Thor   - Installer skriptet i menyen. Trykk funksjonstasten når du står i
	  den meldingen du ønsker å konventere. Alt annet går automatisk.


VIKTIG *** VIKTIG *** VIKTIG *** VIKTIG *** VIKTIG *** VIKTIG *** VIKTIG ***

HUSK å skifte COMMAND PATH i AREXX skriptene hvis du skal bruke dem. Default
har jeg satt dem til 'C:', men forandre disse hvis du bruker andre path'.

7toISO bruker <dfunc.library> (som følger med arkivet) og er laget av meg.
Vil du ha mer dokumentasjon på library'et så se etter DFunc3714.lha på Aminet
(utils/libs).

Konventerings tabellen jeg bruker er følgende:

  =E6 -> æ
  =F8 -> ø
  =E5 -> å
  =C6 -> Æ
  =D8 -> Ø
  =C5 -> Å

For Mac: (settes med option -m)

  140 -> å
  191 -> ø

For PC: (settes med option -M)

  {  -> æ
  |  -> ø
  }  -> å
  [  -> Æ
  \  -> Ø
  ]  -> Å

(se nederst hvorfor andre mangler)


Hvis du bruker -m option så konventerer programmet Mac tegn samtidig.
Hvis du bruker -M option så vil PC tegn konventeres også


BUGS
----

Jeg mangler fremdeles konventerings tabell for Mac tegn på følgende:

æ, Æ, Ø og Å, men håper på å få gjort noe med dette snarest. Hør innom
da :-)

Detter er versjon 1.0 og jeg betrakter den fremdeles som beta. Har du forslag
til andre konventeringer så bare mail-meg (som du skulle gjøre om du bruker
programmet uannsett siden det er e-mailware ;)

Programmet bruker også NewStartup36.lha oppstart kode for assembler (rename
dfunc.library så ser du hva som skjer).


NB: Arkivet må ikke forandres før videre distribusjon!
  7toISO er copyrighted, men fritt distribuerbart.


---
Worldwide Solutions AS \    Kenneth C. Nilsen (kenneth at norconnect.no)
  Advisor, developer  \/\/\/\    http://www.norconnect.no/~kenneth/
      coordinator     \


Contents of util/conv/7toISO.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         1623  3044 53.3% -lh5- 7cf2 Feb 21 1996 7toiso/7toISO
[generic]         1645  3255 50.5% -lh5- ebd2 Feb 21 1996 7toiso/7toISO.readme
[generic]         430   679 63.3% -lh5- 7862 Feb 21 1996 7toiso/arexx/7toISO.ced
[generic]         704  1212 58.1% -lh5- 24d8 Feb 21 1996 7toiso/arexx/7toISO.thor
[generic]         7634  14500 52.6% -lh5- 48fe Feb 21 1996 7toiso/libs/dfunc.library
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total     5 files  12036  22690 53.0%      Feb 27 1996

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>